Opvattingen over onderwijs van docenten in de opleiding Geneeskunde

Doel van de vragenlijst

Het in kaart brengen van de verschillende opvattingen van docenten over het geven van onderwijs. Aangezien die opvattingen deels onbewust zijn, kan deze vragenlijst u daarbij behulpzaam zijn. Voor meer achtergrond informatie over opvattingen over onderwijs, klik op Achtergrond informatie en voor meer informatie over vijf docentprofielen gebaseerd op opvattingen over onderwijs, klik op Docentprofielen.

Waarom zou ik de vragenlijst invullen?

In minder dan 10 minuten heeft u zicht op uw opvattingen over onderwijs en leren en weet u welk docentprofiel u momenteel hanteert.

Intro

Hartelijk dank dat u de vragenlijst wilt invullen!

U doorloopt nu de volgende drie stappen:

  • Stap 1: Enkele vragen over uzelf
  • Stap 2: De COLT vragenlijst met 18 items, incl. toelichting
  • Stap 3: Uw persoonlijke resultaten en feedback

Het gaat om 18 stellingen waarvan u moet aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent.

Dit kost u max. 10 minuten.

Na het invullen krijgt u meteen feedback over uw opvattingen, waarin ook zichtbaar is hoe uw scores zich verhouden tot de opvattingen die bij de vijf docentprofielen horen.

De feedback ontvangt u ook op het opgegeven emailadres.

Stap 1: Over u

Uw e-mailadres:

U bent een

Wat is uw leeftijd?

jaar

Wat is uw land van herkomst?

Onderwijservaring: Hoe lang bent u al docent? (in brede zin, dus naast onderwijsuitvoering bijv. ook coördinatietaken)

Over de uitvoering van onderwijs: Hoeveel contacturen onderwijs verzorgt u gemiddeld?

uur per week

Voor welke organisatie bent u werkzaam?

Stap 2: Vragenlijst

Door de vragenlijst in te vullen en te submitten gaat u ermee akkoord dat uw gegevens in gecodeerde vorm worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. (Zie de 'Information letter' over het onderzoek en een toelichting onder de button 'Informed consent'.) U kunt te allen tijde tussentijds stoppen met het invullen van de vragenlijst.

Voor de onderstaande stellingen zijn er de volgende antwoordmogelijkheden:
1 = zeer mee oneens
2 = mee oneens
3 = soms eens, soms oneens
4 = mee eens
5 = zeer mee eens
en ‘geen mening’

Toelichting:


  • Met onderwijs bedoelen we niet alleen de uitvoering en voorbereiding van onderwijs in bijv. colleges of kleingroepsonderwijs, maar ook uw (evt.) coördinatie van onderwijs, ontwikkeling van onderwijs of onderzoek van onderwijs.

  • Bij de volgende stellingen over onderwijs gaat het uitdrukkelijk om wat u vindt en idealiter zou doen, en niet zozeer wat u nu feitelijk in de praktijk doet.

  • Indien sommige stellingen niet op uw werk van toepassing zijn, heeft u vast wel een mening over deze stellingen. Ook hierin zijn we geïnteresseerd. Wilt u ook aangeven wat u van deze stellingen vindt?