Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Anita (Johanna C.G.) Jacobs, arts en onderwijskundige: a.jacobs@vumc.nl, of telefonisch 020 - 444 5129.

Zij is werkzaam als senior stafmedewerker bij het Team Professionalisering van de School of Medical Sciences van VU medisch centrum, Amsterdam. Daarnaast doet zij promotie onderzoek naar opvattingen van docenten over onderwijs in de bachelor opleiding Geneeskunde. Voor uitgebreidere informatie: zie http://www.vumc.com/branch/research-in-education