Profielen info

Docentprofiel Demografische en werkgerelateerde kenmerken in onze steekproef
Naam Kenmerken op basis van de 3 schalen van de COLT-vragenlijst
Transmitters
 • sterk docentgecentreerd (++)
 • zeer lage waardering van activerend onderwijs (--)
 • zeer lage oriëntatie op de toekomstige beroepspraktijk (--)
meer vrouwelijke docenten; bij de meesten is onderwijs minder dan 25% van hun totale aanstelling; de helft van deze docenten combineert uitvoering van onderwijs met onderwijsmanagement, -ontwikkeling en/of onderzoek van onderwijs; ong. tweederde van hen combineert colleges met kleingroepsonderwijs en/of practica of vaardighedenonderwijs, de overige docenten verzorgen alleen kleingroepsonderwijs.
Organizers
 • docentgecentreerd (+)
 • lage waardering van activerend onderwijs (-)
 • gemiddelde oriëntatie op de toekomstige beroepspraktijk (=)
iets meer vrouwelijke docenten; bij de meesten is onderwijs minder dan 25% van hun totale aanstelling; een kleine meerderheid combineert uitvoering van onderwijs met onderwijsmanagement, -ontwikkeling en/of onderzoek van onderwijs; de meesten combineren colleges met kleingroepsonderwijs en/of practica of vaardighedenonderwijs.
Intermediates
 • docentgecentreerd (+)
 • hoge waardering van activerend onderwijs (+)
 • hoge oriëntatie op de toekomstige beroepspraktijk (+)
de man/vrouw verdeling is gelijk, bij de meesten is onderwijs minder dan 25% van hun totale aanstelling; de helft van deze docenten combineert uitvoering van onderwijs met onderwijsmanagement, -ontwikkeling en/of onderzoek van onderwijs; tweederde combineert colleges met kleingroepsonderwijs en/of practica of vaardighedenonderwijs.
Facilitators
 • zwak docentgecentreerd (-)
 • gemiddelde waardering van activerend onderwijs (=)
 • zeer lage oriëntatie op de toekomstige beroepspraktijk (--)
met name vrouwelijke docenten; bij eenderde is onderwijs meer dan 25% van hun totale aanstelling; bijna iedereen combineert uitvoering van onderwijs met onderwijsmanagement, -ontwikkeling en/of onderzoek van onderwijs; bijna iedereen combineert colleges met kleingroepsonderwijs en/of practica of vaardighedenonderwijs.
Conceptual Change Agents
 • zeer zwak docentgecentreerd (--)
 • hoge waardering van activerend onderwijs (+)
 • hoge oriëntatie op de toekomstige beroepspraktijk (+)
iets meer mannelijke docenten; bij eenderde is onderwijs meer dan 25% van hun totale aanstelling; de meesten combineren uitvoering van onderwijs met onderwijsmanagement, -ontwikkeling en/of onderzoek van onderwijs; bijna iedereen combineert colleges met kleingroepsonderwijs en/of practica of vaardighedenonderwijs.